ทัวร์เทศกาลในประเทศแนะนำ

CM-S.08 .. ภุเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย

CM-S.08 .. ภุเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย

.

5 วัน.4 คืน .โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 

 .. ภูเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย ..


* กทม - เพชรบุรี - ภูเก็ต

* อรุณสวัสดิ์ จ.ภูเก็ต  - วัดฉลอง – สักการะพระใหญ่ – แหลมพรหม – ชิโนโปรตุกีส – วัดพระทอง

* ท่าเรือฯ – เกาะตาชัย – ดำน้ำดูปะการัง – ชมปูเสฉวน ปูไก่

* เช็คเอ้าท์  – แวะซื้อของฝาก – อ่าวพังงา  – พายเรือ นั่งแพ ถ้ำพุงช้างพังงา

* ไชยา   – กทม.

... พัก Khaolak Diamond Beach Resort จ.พังงา 2 คืน  ...

 

วันฉัตรมงคล  :  02 - 06 พ.ค.57   ราคา 9,590.- บาท  อ่านต่อ..  รหัสทัวร์ CM-S.08

เช็คเอ้าท์  แวะซื้อของฝากอ่าวพังงา  พายเรือ นั่งแพ ถ้ำพุงช้างพังงา

CM-S.08 .. ภุเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย

CM-S.08 .. ภุเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย

.

5 วัน.4 คืน .โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 

 .. ภูเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย ..


* กทม - เพชรบุรี - ภูเก็ต

* อรุณสวัสดิ์ จ.ภูเก็ต  - วัดฉลอง – สักการะพระใหญ่ – แหลมพรหม – ชิโนโปรตุกีส – วัดพระทอง

* ท่าเรือฯ – เกาะตาชัย – ดำน้ำดูปะการัง – ชมปูเสฉวน ปูไก่

* เช็คเอ้าท์  – แวะซื้อของฝาก – อ่าวพังงา  – พายเรือ นั่งแพ ถ้ำพุงช้างพังงา

* ไชยา   – กทม.

... พัก Khaolak Diamond Beach Resort จ.พังงา 2 คืน  ...

 

วันฉัตรมงคล  :  02 - 06 พ.ค.57   ราคา 9,590.- บาท  อ่านต่อ..  รหัสทัวร์ CM-S.08

เช็คเอ้าท์  แวะซื้อของฝากอ่าวพังงา  พายเรือ นั่งแพ ถ้ำพุงช้างพังงา

CM-S.05. .. ทะเลอันดามัน.. ทะเลกระบี่ - ทะเลตรัง สุดคุ้ม

CM-S.05. .. ทะเลอันดามัน.. ทะเลกระบี่ - ทะเลตรัง สุดคุ้ม

..5 วัน 4 คืน .. โดยรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 

 เที่ยวทะเลกระบี่ ทะเลตรัง หมุ่เกาะพีพี ..ทะเลอันดามัน สุดคุ้ม


* กทม. - เพชรบุรี - กระบี่

* เกาะไผ่ – อ่าวลิง – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง - ทะเลแหวก –  ถ้ำพระนาง 

* ปากเมง - เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะม้า – อ่าวตง

* ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ

* กระบี่ - กทม.

... พัก อ่าวนางออร์คิด จ.กระบี่ 1 คืน , ธรรมรินทรืธนา จ.ตรัง 1 คืน ...


วันฉัตรมงคล  :  02 - 06 พ.ค.57 ราคา  8,590.-  บาท อ่าน ต่อ ..รหัสทัวร์ CM-S.05

เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะม้า – อ่าวตง
CM-S.05. .. ทะเลอันดามัน.. ทะเลกระบี่ - ทะเลตรัง สุดคุ้ม

CM-S.05. .. ทะเลอันดามัน.. ทะเลกระบี่ - ทะเลตรัง สุดคุ้ม

..5 วัน 4 คืน .. โดยรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 

 เที่ยวทะเลกระบี่ ทะเลตรัง หมุ่เกาะพีพี ..ทะเลอันดามัน สุดคุ้ม


* กทม. - เพชรบุรี - กระบี่

* เกาะไผ่ – อ่าวลิง – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง - ทะเลแหวก –  ถ้ำพระนาง 

* ปากเมง - เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะม้า – อ่าวตง

* ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ

* กระบี่ - กทม.

... พัก อ่าวนางออร์คิด จ.กระบี่ 1 คืน , ธรรมรินทรืธนา จ.ตรัง 1 คืน ...


วันฉัตรมงคล  :  02 - 06 พ.ค.57 ราคา  8,590.-  บาท อ่าน ต่อ ..รหัสทัวร์ CM-S.05

เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะม้า – อ่าวตง

สนามกอล์ฟ/กอล์ฟทัวร์

ทัวร์เทศกาลในประเทศ VIP

CM-S.08 .. ภุเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย

CM-S.08 .. ภุเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย

.

5 วัน.4 คืน .โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 

 .. ภูเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย ..


* กทม - เพชรบุรี - ภูเก็ต

* อรุณสวัสดิ์ จ.ภูเก็ต  - วัดฉลอง – สักการะพระใหญ่ – แหลมพรหม – ชิโนโปรตุกีส – วัดพระทอง

* ท่าเรือฯ – เกาะตาชัย – ดำน้ำดูปะการัง – ชมปูเสฉวน ปูไก่

* เช็คเอ้าท์  – แวะซื้อของฝาก – อ่าวพังงา  – พายเรือ นั่งแพ ถ้ำพุงช้างพังงา

* ไชยา   – กทม.

... พัก Khaolak Diamond Beach Resort จ.พังงา 2 คืน  ...

 

วันฉัตรมงคล  :  02 - 06 พ.ค.57   ราคา 9,590.- บาท  อ่านต่อ..  รหัสทัวร์ CM-S.08

เช็คเอ้าท์  แวะซื้อของฝากอ่าวพังงา  พายเรือ นั่งแพ ถ้ำพุงช้างพังงา

CM-S.08 .. ภุเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย

CM-S.08 .. ภุเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย

.

5 วัน.4 คืน .โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 

 .. ภูเก็ต - พังงา - เกาะตาชัย ..


* กทม - เพชรบุรี - ภูเก็ต

* อรุณสวัสดิ์ จ.ภูเก็ต  - วัดฉลอง – สักการะพระใหญ่ – แหลมพรหม – ชิโนโปรตุกีส – วัดพระทอง

* ท่าเรือฯ – เกาะตาชัย – ดำน้ำดูปะการัง – ชมปูเสฉวน ปูไก่

* เช็คเอ้าท์  – แวะซื้อของฝาก – อ่าวพังงา  – พายเรือ นั่งแพ ถ้ำพุงช้างพังงา

* ไชยา   – กทม.

... พัก Khaolak Diamond Beach Resort จ.พังงา 2 คืน  ...

 

วันฉัตรมงคล  :  02 - 06 พ.ค.57   ราคา 9,590.- บาท  อ่านต่อ..  รหัสทัวร์ CM-S.08

เช็คเอ้าท์  แวะซื้อของฝากอ่าวพังงา  พายเรือ นั่งแพ ถ้ำพุงช้างพังงา

CM-S.05. .. ทะเลอันดามัน.. ทะเลกระบี่ - ทะเลตรัง สุดคุ้ม

CM-S.05. .. ทะเลอันดามัน.. ทะเลกระบี่ - ทะเลตรัง สุดคุ้ม

..5 วัน 4 คืน .. โดยรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 

 เที่ยวทะเลกระบี่ ทะเลตรัง หมุ่เกาะพีพี ..ทะเลอันดามัน สุดคุ้ม


* กทม. - เพชรบุรี - กระบี่

* เกาะไผ่ – อ่าวลิง – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง - ทะเลแหวก –  ถ้ำพระนาง 

* ปากเมง - เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะม้า – อ่าวตง

* ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ

* กระบี่ - กทม.

... พัก อ่าวนางออร์คิด จ.กระบี่ 1 คืน , ธรรมรินทรืธนา จ.ตรัง 1 คืน ...


วันฉัตรมงคล  :  02 - 06 พ.ค.57 ราคา  8,590.-  บาท อ่าน ต่อ ..รหัสทัวร์ CM-S.05

เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะม้า – อ่าวตง
CM-S.05. .. ทะเลอันดามัน.. ทะเลกระบี่ - ทะเลตรัง สุดคุ้ม

CM-S.05. .. ทะเลอันดามัน.. ทะเลกระบี่ - ทะเลตรัง สุดคุ้ม

..5 วัน 4 คืน .. โดยรถบัสปรับอากาศ

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 

 เที่ยวทะเลกระบี่ ทะเลตรัง หมุ่เกาะพีพี ..ทะเลอันดามัน สุดคุ้ม


* กทม. - เพชรบุรี - กระบี่

* เกาะไผ่ – อ่าวลิง – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง - ทะเลแหวก –  ถ้ำพระนาง 

* ปากเมง - เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะม้า – อ่าวตง

* ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ

* กระบี่ - กทม.

... พัก อ่าวนางออร์คิด จ.กระบี่ 1 คืน , ธรรมรินทรืธนา จ.ตรัง 1 คืน ...


วันฉัตรมงคล  :  02 - 06 พ.ค.57 ราคา  8,590.-  บาท อ่าน ต่อ ..รหัสทัวร์ CM-S.05

เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะม้า – อ่าวตง
CM-S.04  .. ภูเก็ต - เขื่อนเชี่ยวหลาน - พังงา - พีพี - ภูเก็ตแฟนตาซี

CM-S.04 .. ภูเก็ต - เขื่อนเชี่ยวหลาน - พังงา - พีพี - ภูเก็ตแฟนตาซี

.. 5 วัน 4 คืน .. โดยรถบัสปรับอากาศ

  ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 

 เที่ยวภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน - เชี่ยวหลาน - พังงา - พีพี - ภูเก็ตแฟนตาซี


* อังรีดูนังค์ - เพชรบุรี - สุราษฎร์ธานี

* อรุณสวัสดิ์เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย  - วัดฉลอง-  แหลมพรหมเทพ 
* ดำน้ำเกาะไข่ – เกาะพีพี –อ่าวมาหยา - อ่าวลิง – ลากูน -  ถ้ำไวกิ้ง - ภูเก็ตแฟนตาซี
* วัดฉลอง – แวะซื้อของฝาก – อ่าวพังงา  – พายเรือ นั่งแพ ถ้ำพุงช้างพังงา 

* พังงา - กทม.

 .. พัก Patong paragon 4 ดาว..


วันฉัตรมงคล  :  02 - 06 พ.ค.57   ราคา 8,990.- บาท   อ่านต่อ... รหัสทัวร์ CM-S.04

CM-S.04  .. ภูเก็ต - เขื่อนเชี่ยวหลาน - พังงา - พีพี - ภูเก็ตแฟนตาซี

CM-S.04 .. ภูเก็ต - เขื่อนเชี่ยวหลาน - พังงา - พีพี - ภูเก็ตแฟนตาซี

.. 5 วัน 4 คืน .. โดยรถบัสปรับอากาศ

  ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

 

 เที่ยวภูเก็ต ไข่มุกอันดามัน - เชี่ยวหลาน - พังงา - พีพี - ภูเก็ตแฟนตาซี


* อังรีดูนังค์ - เพชรบุรี - สุราษฎร์ธานี

* อรุณสวัสดิ์เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย  - วัดฉลอง-  แหลมพรหมเทพ 
* ดำน้ำเกาะไข่ – เกาะพีพี –อ่าวมาหยา - อ่าวลิง – ลากูน -  ถ้ำไวกิ้ง - ภูเก็ตแฟนตาซี
* วัดฉลอง – แวะซื้อของฝาก – อ่าวพังงา  – พายเรือ นั่งแพ ถ้ำพุงช้างพังงา 

* พังงา - กทม.

 .. พัก Patong paragon 4 ดาว..


วันฉัตรมงคล  :  02 - 06 พ.ค.57   ราคา 8,990.- บาท   อ่านต่อ... รหัสทัวร์ CM-S.04

CM-S.03. .มหัศจรรย์ทะเลสตูล - ตะรุเตา - หลีเป๊ะ

CM-S.03. .มหัศจรรย์ทะเลสตูล - ตะรุเตา - หลีเป๊ะ

 

 

 

 

.. 3 วัน 2 คืน.. โดยสายการบินนกแอร์ หรือ แอร์เอเชีย

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวทะเลสตูล ตะรุเตา หลีเป๊ะ
* หาดใหญ่ – อลังการถ้ำภูผาเพชร - สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
* เกาะดง – หินซ้อน – เกาะผึ้ง - เกาะราวี – จาบัง – หินงาม - เกาะยาง
* พายเรือคยัคคลองลำโลน -   ช้อปปิ้งหาดใหญ่ - ดอนเมือง

.. พัก อันดามันรีสอร์ท (ห้องแอร์)  .. ชายหาดสวยสุดบนเกาะหลีเป๊ะ


วันฉัตรมงคล  :  03 - 05 พ.ค.57   ราคา 15,590.- บาท   อ่านต่อ... รหัสทัวร์ CM-S.03

CM-S.03. .มหัศจรรย์ทะเลสตูล - ตะรุเตา - หลีเป๊ะ

CM-S.03. .มหัศจรรย์ทะเลสตูล - ตะรุเตา - หลีเป๊ะ

 

 

 

 

.. 3 วัน 2 คืน.. โดยสายการบินนกแอร์ หรือ แอร์เอเชีย

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวทะเลสตูล ตะรุเตา หลีเป๊ะ
* หาดใหญ่ – อลังการถ้ำภูผาเพชร - สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
* เกาะดง – หินซ้อน – เกาะผึ้ง - เกาะราวี – จาบัง – หินงาม - เกาะยาง
* พายเรือคยัคคลองลำโลน -   ช้อปปิ้งหาดใหญ่ - ดอนเมือง

.. พัก อันดามันรีสอร์ท (ห้องแอร์)  .. ชายหาดสวยสุดบนเกาะหลีเป๊ะ


วันฉัตรมงคล  :  03 - 05 พ.ค.57   ราคา 15,590.- บาท   อ่านต่อ... รหัสทัวร์ CM-S.03

CM-S.01 ..ภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะพีพี -ภูเก็ตแฟนตาซี

CM-S.01 ..ภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะพีพี -ภูเก็ตแฟนตาซี

 

 

 

.. 3 วัน 2 คืน.. โดยสายการบินนกแอร์

 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวภูเก็ต - พังงา - ภูเก็ตแฟนตาซี

* ภูเก็ต -อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา-เกาะปันหยี – แหลมพรหมเทพ
* ดำน้ำเกาะไข่ – เกาะพีพี –อ่าวมาหยา - อ่าวลิง – ลากูน -  ถ้ำไวกิ้ง - ภูเก็ตแฟนตาซี
* วัดฉลอง – สักการะพระใหญ่ – แวะซื้อของฝาก 

.. พัก Patong paragon Hotel  4 ดาว  ..

วันฉัตรมงคล  :  03 - 05 พ.ค.57   ราคา  15,590.- บาท   อ่านต่อ..  รหัสทัวร์ CM-S.01

ภูเก็ต -อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา-เกาะปันหยี แหลมพรหมเทพ
CM-S.01 ..ภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะพีพี -ภูเก็ตแฟนตาซี

CM-S.01 ..ภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะพีพี -ภูเก็ตแฟนตาซี

 

 

 

.. 3 วัน 2 คืน.. โดยสายการบินนกแอร์

 ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวภูเก็ต - พังงา - ภูเก็ตแฟนตาซี

* ภูเก็ต -อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา-เกาะปันหยี – แหลมพรหมเทพ
* ดำน้ำเกาะไข่ – เกาะพีพี –อ่าวมาหยา - อ่าวลิง – ลากูน -  ถ้ำไวกิ้ง - ภูเก็ตแฟนตาซี
* วัดฉลอง – สักการะพระใหญ่ – แวะซื้อของฝาก 

.. พัก Patong paragon Hotel  4 ดาว  ..

วันฉัตรมงคล  :  03 - 05 พ.ค.57   ราคา  15,590.- บาท   อ่านต่อ..  รหัสทัวร์ CM-S.01

ภูเก็ต -อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา-เกาะปันหยี แหลมพรหมเทพ

ทัวร์ต่างประเทศแนะนำ

2 ประเทศ : เกาหลี - เซี่ยงไฮ้

2 ประเทศ : เกาหลี - เซี่ยงไฮ้

เกาหลี - เซี่ยงไฮ้.. Romantic Spring 
.. 6 วัน 4 คืน บินไชน่าอีสเทิร์น

•    เกาหลี - ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคย้อนรอยซีรี่ย์ชื่อดัง  เกาะนามิ
•    เกาหลี - สวนสนุก EVERLAND สนุกสนานแบบเต็มอิ่มกับบัตรเล่นได้ไม่จำกัดรอบ
•    เกาหลี - พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ พร้อมชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา
•    เกาหลี - พิเศษ... บุฟเฟ่ท์ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลนานาชนิด กินดื่มแบบ ไม่อั้น !!!
•    เกาหลี - ช้อปปิ้งสุดมันส์กับแหล่งช้อปชื่อดัง...เมียงดง, ทงแดมุน
•      เซี่ยงไฮ้ – ชมหาดไว่ทาน ตามรอยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมความงาม ปารีส แห่งเอเชียตะวันออก
•      เซี่ยงไฮ้ – นมัสการพระหยกขาวเสริมศิริมงคลให้กับชีวิต,นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์
•      สุดคุ้ม... พักเกาหลี 3 คืน / เซี่ยงไฮ้ 1 คืน

มิ.ย. :  06-11 มิ.ย.57  ราคา 26,900  บาท   อ่าน ต่อ.


มิ.ย.28 มิ.ย.- 03 ก.ค.56  ราคา 22,900.- บาท
2 ประเทศ : เกาหลี - ปักกิ่ง

2 ประเทศ : เกาหลี - ปักกิ่ง

เกาหลี - ปักกิ่ง..Romantic Spring-C

6 วัน 4 คืน บิน CA 

•    เกาหลี - ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคย้อนรอยซีรี่ย์ชื่อดัง  เกาะนามิ
•    เกาหลี - สวนสนุก EVERLAND สนุกสนานแบบเต็มอิ่มกับบัตรเล่นได้ไม่จำกัดรอบ
•    เกาหลี - พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ พร้อมชมวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา
•    เกาหลี - พิเศษ... บุฟเฟ่ท์ขาปูยักษ์ และอาหารทะเลนานาชนิด กินดื่มแบบ ไม่อั้น !!!
•      ปักกิ่ง - ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม, กำแพงเมืองจีน, ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
•      ปักกิ่ง – ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งชื่อดัง สูตรต้นตำรับ
•      สุดคุ้ม... พักเกาหลี 3 คืน / ปักกิ่ง 1 คืน

พ.ค.  :  08-13 // 16-21 , 23-28 , 27 พ.ค.-01 มิ.ย.57    ราคา  29,000.//28,900.- บาท   อ่าน ต่อ...

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Tel : 02-898-1024, 02-898-2470
Fax : 02-415-5035
Mobile : 089-132-8480
You are here: