สอบถาม สำรองที่นั่ง

Hotline :
094 928 2665
Office :
02 898 1024
02 898 2470

รับจัดกิจกรรม

INDOOR
OUTDOOR
MC

ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต

การแสดง
คอนเสริ์ตศิลปินต่างๆ
เวที, เครื่องเสียง

NY-N.01 .. เชียงราย-เชียงใหม่-ปาย

NY-N.01 .. เชียงราย-เชียงใหม่-ปาย

.. 4 วัน 3 คืน .. โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวเชียงราย - เชียงใหม่ - ปาย

วันแรก : ดอนเมือง - เชียงราย - งานเชียงรายดอกไม้งาม - ดอยตุง
วันที่สอง : ภูชี้ฟ้า - วัดร่องขุ่น - ไร่ส้มธนาธร - ดอยอ่างขาง - กาล่าดินเนอร์
วันที่สาม : สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง - ค๊อฟฟี่อินเลิฟ - วัดน้ำฮู
วันที่สี่ : ทะเลหมอกม่อนหยุนไหล - Canopy Walkway - วัดเจดีย์หลวง - เชียงใหม่ - ดอนเมือง

 .. พัก อุกฤษณ์ฟาร์มฮิลล์ รีสอร์ท ภูชี้ฟ้า 1 คืน, รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง 1 คืน, เบลล์วิลล่า รีสอร์ท อ.ปาย 1 คืน ..

ปีใหม่ 61 : 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ราคา 19,990.- บาท  อ่านต่อ...

รหัสทัวร์ NY-N.01

NY-N.02 .. เชียงใหม่-เชียงราย...ล้านนาคลาสสิค

NY-N.02 .. เชียงใหม่-เชียงราย...ล้านนาคลาสสิค

.. 4 วัน 3 คืน .. โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย...ล้านนาคลาสสิค

วันแรก : ดอนเมือง - เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
วันที่สอง : บ้านขอบด้ง - น้ำพุร้อนฝาง - วัดท่าตอน - ไร่ส้มธนาธร - ดอยแม่สลอง
วันที่สาม : พระธาตุดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - วัดร่องขุ่น
วันที่สี่ : ภูชี้ฟ้า - สิงห์ปาร์ค - งานเชียงรายดอกไม้งาม - วัดร่องเสื้อเต้น - เชียงรายไนท์บาร์ซ่า - ดอนเมือง

 .. พัก รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง 1 คืน, ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท ดอยแม่สลอง 1 คืน, อุกฤษณ์ฟาร์มฮิลล์ 1 คืน ..

ปีใหม่ 61 : 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ราคา 18,990.- บาท อ่านต่อ...

รหัสทัวร์ NY-N.02

NY-N.03 .. เชียงใหม่-เชียงราย...3 ดอยคลาสสิค

NY-N.03 .. เชียงใหม่-เชียงราย...3 ดอยคลาสสิค

.. 4 วัน 3 คืน .. โดยสายการบินนกแอร์

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย...3 ดอยคลาสสิค

วันแรก : ดอนเมือง - เชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อ
วันที่สอง : ม่อนแจ่ม - Canopy Walkway - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
วันที่สาม : บ้านขอบด้ง - น้ำพุร้อนฝาง - วัดท่าตอน - ไร่ส้มธนาธร - ดอยแม่สลอง
วันที่สี่ : ดอยตุง - เชียงรายดอกไม้งาม - วัดร่องขุ่น - เชียงรายไนท์บาร์ซ่า - ดอนเมือง

 .. พัก ม่อนวิวงาม รีสอร์ท 1 คืน, รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง 1 คืน, ดอยหมอกดอกไม้ ดอยแม่สลอง 1 คืน ..

ปีใหม่ 61 : 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ราคา 19,990.- บาท   อ่านต่อ... รหัสทัวร์ NY-N.03

NY-N.05 .. เชียงใหม่-เชียงราย : ดอยอ่างขาง-ดอยแม่สลอง

NY-N.05 .. เชียงใหม่-เชียงราย : ดอยอ่างขาง-ดอยแม่สลอง

.. 5 วัน 2 คืน .. โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวพะเยา - เชียงราย - เชียงใหม่...3 ดอยคลาสสิค

วันแรก : กทม. - นครสวรรค์ - เชียงใหม่
วันที่สอง : ดอยสุเทพ - Canopy Walkway - ดอยอ่างขาง
วันที่สาม : บ้านขอบด้ง - สถานีเกษตรหลวงฯ - วัดท่าตอน - ไร่ส้มธนาธร - ดอยแม่สลอง
วันที่สี่ : ดอยตุง - งานเชียงรายดอกไม้งาม - วัดร่องขุ่น - ถนนคนเดินเชียงราย
วันที่ห้า : เชียงราย - กทม.

 .. พัก อ่างขางวิลล่า 1 คืน, ดอยหมอกดอกไม้ ดอยแม่สลอง 1 คืน ..

ปีใหม่ 61 : 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ราคา 9,500.- บาท  อ่านต่อ...

รหัสทัวร์ NY-N.05

NY-N.06 .. เชียงใหม่-เชียงราย : ดอยอ่างขาง-แม่สลอง-ภูชี้ฟ้า-กว๊านพะเยา

NY-N.06 .. เชียงใหม่-เชียงราย : ดอยอ่างขาง-แม่สลอง-ภูชี้ฟ้า-กว๊านพะเยา

.. 5 วัน 2 คืน .. โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย : ดอยอ่างขาง - แม่สลอง - ภูชี้ฟ้า - กว๊านพะเยา

วันแรก : กทม. - นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 
วันที่สอง : ดอยอ่างขาง - บ้านขอบด้ง - วัดท่าตอน - ไร่ส้มธนาธร - ดอยแม่สลอง
วันที่สาม : พระธาตุดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - พระตำหนักดอยตุง - งานเชียงรายดอกไม้งาม
วันที่สี่ : ภูชี้ฟ้า - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - ไหว้พระกว๊านพะเยา - แพร่
วันที่ห้า : แพร่ - กทม.

 .. พัก ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท 1 คืน, ภูหมอกแค้มป์ แอนด์ รีสอร์ท 1 คืน ..

ปีใหม่ 61 : 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ราคา 8,990.- บาท   อ่านต่อ...

รหัสทัวร์ NY-N.06

NY-N.07 .. เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย

NY-N.07 .. เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย

.. 5 วัน 2 คืน .. โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวเชียงใหม่ - เเม่ฮ่องสอน - ปาย

วันแรก : กทม. - นครสวรรค์ - เชียงใหม่
วันที่สอง : ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - ล่องเรือชมกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู
วันที่สาม : ปางอุ๋ง - ภูโคลน - วัดน้ำฮู - ค๊อฟฟี่อินเลิฟ - สะพานสงครามโลก - ถนนคนเดินปาย
วันที่สี่ : ทะเลหมอกม่อนหยุนไหล - Canopy Walkway - วัดเจดีย์หลวง - แวะซื้อของฝาก
วันที่ห้า : เชียงใหม่ - กทม.

 .. พัก อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท 1 คืน, Pai Hot Spring Resort อ.ปาย 1 คืน ..

ปีใหม่ 61 : 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ราคา 8,990.- บาท  อ่านต่อ...

รหัสทัวร์ NY-N.07

NY-N.08 .. น่าน-แพร่

NY-N.08 .. น่าน-แพร่

.. 5 วัน 2 คืน .. โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี

เที่ยวน่าน - เเพร่

วันแรก : กทม. - นครสวรรค์ - น่าน
วันที่สอง : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิวลานดูดาว - บ่อเกลือโบราณ - วัดหนองบัว
วันที่สาม : พระธาตุแช่แห้ง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - หอคำ - วัดมิ่งเมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย
วันที่สี่ : ดอยเสมอดาว - ขุนสถาน - บ้านประทับใจ - คุ้มวงศ์บุรี - วัดจอมสวรรค์ - พระธาตุช่อแฮ
วันที่ห้า : แพร่ - กทม.

 .. พัก The Impress จ.น่าน 1 คืน, นาน้อยรีสอร์ท อ.นาน้อย จ.น่าน 1 คืน ..

ปีใหม่ 61 : 29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 ราคา 8,290.- บาท  อ่านต่อ...

รหัสทัวร์ NY-N.08

ทัวร์กรุ๊ปเหมาแนะนำ

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.01 : ภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะพีพี -ภูเก็ตแฟนตาซี

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.01 : ภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะพีพี -ภูเก็ตแฟนตาซี

  ..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการ fd ไป-กลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยว ภูเก็ต...ไข่มุกอันดามัน วันแรก : อท.อ่าวพังงา – เกาะปันหยี – วัดพระทอง – แหลมพรหมเทพ วันที่สอง : เกาะพีพี – อ่าวลิง – ถ้ำไวกิ้ง – ถ้ำปิเล๊ะ – อ่าวมาหยา –...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.02 : กระบี่

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.02 : กระบี่

  ..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการ  ไป-กลับโดยสายการบินนกแอร์ หรือ แอร์เอเชีย เที่ยว กระบี่...ทะเลอันดามัน วันแรก : อท.ธารโบกขรณี – ถ้ำลอด – ถ้ำผีหัวโต วันที่สอง : อ่าวลิง – อ่าวมาหยา – ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – ถ้ำพระนาง วันที่สาม : วัดถ้ำเสือ –...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.03 : สตูล ทะเลตรัง กระบี่

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.03 : สตูล ทะเลตรัง กระบี่

  ..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการ  ไป-กลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยว อันดามัน...สตูล-ตรัง-กระบี่ วันแรก : ถ้ำภูผาเพชร – พายเรือคยัคคลองลำโลน วันที่สอง : เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า วันที่สาม : ถ้ำเลเขากอบ – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ .. พัก...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.04 : สตูล ตะรุเตา

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.04 : สตูล ตะรุเตา

  ..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการ  ไป-กลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยว สตูล...มหัศจรรย์ทะเลสตูล เกาะหลีเป๊ะ วันแรก : อท.ตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ วันที่สอง : เกาะหินซ้อน – เกาะราวี – เกาะจาบัง – เกาะหินงาม...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.05 : กระบี่-ตรัง

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.05 : กระบี่-ตรัง

  ..5 วัน 4 คืน.. เลือกวันเดินทางที่ต้องการ  เดินทางโดยรถโค้ชหรือรถตู้ปรับอากาศวีไอพี เที่ยว ทะเลอันดามัน...กระบี่-ตรัง ประหยัดสุดคุ้ม วันแรก : จุดนัดหมาย – ประจวบฯ – กระบี่ วันที่สอง : ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – ถ้ำพระนาง วันที่สาม : เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.06 : สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.06 : สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย

  ..4 วัน 3 คืน.. เลือกวันเดินทางที่ต้องการ  เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี เที่ยว สุราษฎร์ธานี เมืองร้อยเกาะ...เกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง วันแรก : จุดนัดหมาย – ประจวบฯ – สุราษฎร์ธานี วันที่สอง : สุราษฎร์ธานี – น้ำตกหน้าเมือง – หินตาหินยาย – แหลมฟาน –...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.07 : หมู่เกาะสุรินทร์

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.07 : หมู่เกาะสุรินทร์

  ..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ เลือกวันที่ต้องการ  จองตั๋วบินเอง (แล้วท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี) เที่ยว หมู่เกาะสุรินทร์...ดำน้ำ ชมปะการัง วันแรก : สนามบิน จ.ภูเก็ต – ท่าเรือคุระบุรี – อ่าวเต่า – อ่าวผักกาด...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา NE.01 : ลาว...เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา NE.01 : ลาว...เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

  ..4 วัน 3 คืน.. เลือกวันเดินทางที่ต้องการ ไป-กลับโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยว เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง... มนต์เสน่ห์แห่งเอเชียอาคเนย์ วันแรก : ดอนเมือง – อุดรฯ – หนองคาย – พระธาตุหลวงฯ – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วังเวียง วันที่สอง : ถ้ำจัง –...

ทัวร์อาเซี่ยนแนะนำ