ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.03 : สตูล ทะเลตรัง กระบี่

..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการ  ไป-กลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย

เที่ยว อันดามัน...สตูล-ตรัง-กระบี่

วันแรก : ถ้ำภูผาเพชร – พายเรือคยัคคลองลำโลน
วันที่สอง : เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า
วันที่สาม : ถ้ำเลเขากอบ – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ

.. พัก โรงแรมเรือรัษฎา หรือเทียบเท่า 2 คืน .. 

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมเดินทางของทางคณะและวันที่เดินทาง อ่านต่อ...