ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.05 : กระบี่-ตรัง

..5 วัน 4 คืน.. เลือกวันเดินทางที่ต้องการ  เดินทางโดยรถโค้ชหรือรถตู้ปรับอากาศวีไอพี

เที่ยว ทะเลอันดามัน...กระบี่-ตรัง ประหยัดสุดคุ้ม

วันแรก : จุดนัดหมาย – ประจวบฯ – กระบี่
วันที่สอง : ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – ถ้ำพระนาง
วันที่สาม : เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะม้า
วันที่สี่ : ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ
วันที่ห้า : ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ

.. พัก โรงแรมคริสตัล จ.กระบี่ 1 คืน ..  และ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง 1 คืน (หรือเทียบเท่า)

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมเดินทางของทางคณะและวันที่เดินทาง อ่านต่อ...