ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.07 : หมู่เกาะสุรินทร์

..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ เลือกวันที่ต้องการ  จองตั๋วบินเอง (แล้วท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี)

เที่ยว หมู่เกาะสุรินทร์...ดำน้ำ ชมปะการัง

วันแรก : สนามบิน จ.ภูเก็ต – ท่าเรือคุระบุรี – อ่าวเต่า – อ่าวผักกาด – หมู่บ้านชาวมอแกน
วันที่สอง : อ่าวจาก – เกาะสต๊อก – อ่าวมังกร – อ่าวสุเทพ
วันที่สาม : เลือก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ หรือ ดำน้ำ 2 จุด – สนามบิน จ.ภูเก็ต

.. พัก ที่ทำการอุทยานฯ 2 คืน ..

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ร่วมเดินทางของทางคณะและวันที่เดินทาง อ่านต่อ...