สอบถาม สำรองที่นั่ง

Hotline :
094 928 2665
Office :
02 898 1024
02 898 2470

รับจัดกิจกรรม

INDOOR
OUTDOOR
MC

ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต

การแสดง
คอนเสริ์ตศิลปินต่างๆ
เวที, เครื่องเสียง

ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต

รับจัดกิจกรรม

- การแสดง
- คอนเสริ์ตศิลปินต่าง ๆ
- เวที , เครื่องเสียง
- INDOOR หรือ OUTDOOR

อัตราค่าบริการ....... CASE BY CASE

สนใจ ติดต่อ...