สอบถาม สำรองที่นั่ง

Hotline :
094 928 2665
Office :
02 898 1024
02 898 2470

รับจัดกิจกรรม

INDOOR
OUTDOOR
MC

ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต

การแสดง
คอนเสริ์ตศิลปินต่างๆ
เวที, เครื่องเสียง

Hokkaido

Hokkaido

HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6 วัน 4 คืน บิน TG

* เพลิดเพลินกับตัวการ์ตุูนในตำนาน...โดราเอม่อนสกายพาร์ค
* ชมความงามของดอกไม้ที่..สวนดอกไม้ชิคิไซ
* น้ำตกชิโรฮิเงะ
* สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองที่หมู่บ้านชาวไอนุ 
* นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมจุดชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ
* บ่อน้ำพุฟุกิดาชิ...น้ำพุที่เกิดจากหิมะบนภูเขา หนึ่งในร้อยที่เป็นน้ำบริสุทธื์ที่สุด 
* ผ่อนคลายเเช่น้ำเเร่ธรรมชาติ
* ช้อปปิ้งสินค้าเเฟชั่นย่านถนนทานุกิโดจิ

ส.ค. - ก.ย. 60 : ราคา 45,900.- บาท  อ่านต่อ...

Tokyo .. Fuji / Nagoya

Tokyo .. Fuji / Nagoya

ECO TOKYO TG PROMOTION 6 วัน 3 คืน บิน TG  

* อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่..ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
* เที่ยวหุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังคุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือด
* ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
* นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
* ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
* อิสระเต็มวันหรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์เเลนด์
* วัดอาซากุซะ..วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว, หลวงพ่อโตไดบุซึ
* ผ่อนคลายกับการเเช่น้ำเเร่ธรรมชาติสไตลืญี่ปุ่น
* ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจุกุ และโเทมบะ เฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ชินจูกุ และโกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

ส.ค. 60 : ราคา 37,900 - 41,900 บาท อ่านต่อ...


TAKAYAMA TG SHOCK PRICE  5วัน 2คืน บิน TG

*ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
*ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ ชินคันเซ็น เรียนรู้เประวัติความเป็นมาของรถไฟชินคันเซ็น
*สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก 
*ชมปราสาทนาโงย่า ของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ
*อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำ

ส.ค. - ต.ค. 60 : ราคา 29,900.-  บาท อ่านต่อ...


NIKKO - HITACHI - KAWAKOE - TOKYO 6วัน 4 คืน บิน X๋J

* สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค, ชมทุงต้นโคเชีย ไม้พุงเปลี่ยนสี 3 ฤดู
* ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโทกุงาว่า ที่เก่ากว่า 400 ปี
* เดินทางสูเมืองทาคาซากิ นมัสการเจ้าเเม่กวนอิม และสามารถชมทัศนียภาพรอบเมือง
* ชมเมืองเก่าคาวาเกะ เมืองแห่งปราสาทที่สำคัญของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
* อิสระเต็มวันในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์เเลนด์
* วัดอาซากุซะ สักาละหลวงพ่อโตไดบุทสึ
* ช้อปปิ้งจุใจที่ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ* ผ่อนคลายกับการเเช่น้ำเเร่ธรรมชาติ

ส.ค. - ก.ย. 60 : ราคา 31,900 - 34,900.-  บาท อ่านต่อ... 


TOKYO SUMMER CHILL  5วัน 3คืน บิน XJ 

* อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ที่มีชื่อเสียงด้านน้ำพุร้อน, ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, หุบเขาโอวาคุดานิ
* ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
* ชมดอกลาเวนเดอร์ ช่วงวันที่ 16 มิ.ย - 17 ก.ค. , 18 ก.ค. - 30 ก.ย. 60
* ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI
* อิสระเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
* วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
* ช้อปปิ้งจุใจย่านฮาราจุกุ กับสินค้าเเบรนด์เนม

ส.ค. - ก.ย. 60 : ราคา 23,900 - 25,900 .- บาท  อ่านต่อ...


TOKYO IN TOWN  5วัน 3คืน บิน XJ 

* วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
* อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ที่มีชื่อเสียงด้านน้ำพุร้อน
* ล่องเรือทะเลสาบอาชิ, หุบเขาโอวาคุดานิ
* ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
* ชมดอกลาเวนเดอร์ ช่วงวันที่ 16 มิ.ย - 17 ก.ค. , 18 ก.ค. - 30 ก.ย. 60
* ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI
* อิสระเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
* วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
* ช้อปปิ้งจุใจย่านฮาราจุกุ กับสินค้าเเบรนด์เนม
* ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

ส.ค. - ก.ย. 60 : ราคา 26,900 - 28,900 .- บาท  อ่านต่อ...


NIKKO NAEBA AUTUMN 6วัน 4 คืน บิน X๋J

* ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโทกุงาว่า ที่เก่ากว่า 400 ปี
* น้ำตกเคง่อน น้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
* ทะเลสาบชูเซนจิ
* อิสระเต็มวันในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์เเลนด์
* นั่งกระเช้าลอยฟ้า ทาชิโระ ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี
* นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะ
* ช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้อิออน ย่านฮาราจูกุ ชิบูย่า

ต.ค. - พ.ย. 60 : ราคา 37,900 - 39,900.-  บาท อ่านต่อ... 

Osaka-Tokyo

Osaka-Tokyo

 

HIB PRO OSAKA - TOKYO 6วัน 3คืน บิน TG    

* นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดดัง...วัดคิโยมิสึ, วัดคินคาคุจิ และศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่มีอุโมงค์เสาโทริอิยาวประมาณ 4 กม.
* ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบฮามานา
* อุทยานแห้งชาติฮาโกเน่ ..,หุบเขาโอวาคุดานิ
* ภูเขาไฟฟูจิ
* วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุในกรุงโตเกียว
* โตเกียวสกายทรีเเลนด์
* ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านชินจุกุ

 ก.ย. 60 : ราคา 39,900 .- บาท อ่านต่อ...


TG PRO NAGOYA - OSAKA  5 วัน 2 คืน บิน TG                                                     

* ศาลเจ้าอิเสะ..ศักดิ์วิทธิ์อายุมากกว่ 2,000 พันปี
* วัดโทไดจิ..วัดสำคัญของเมืองนารา
* วัดคิโยมิสึ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
* อิสระวันฟรี เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
* นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะ ที่มีอายุเก่าแก่มากว่า 1,000 เยน
* ช้อปปิ้งจุใจห้องชินไซบาชิ และห้างอิออน                                                

ส.ค. 60 : ราคา 30,900 .- บาท อ่านต่อ...


SUPER PRO TAKAYAMA AUTUMN  5วัน 3คืน บิน XJ    


* วัดเรียวอันจิ
* ชมบรรยากาศ อาราชิยาม่า สถานที่สุดโรแมนติก
* สะพานโทเคะทสึ
* หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
* ชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ
* ช้อปปิ้งสินค้าราคา ห้าง DOTON PLAZA และย่านชินไซบาชิ
* แช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

 พ.ย. - ธ.ค. 60 : ราคา 33,900 .- บาท อ่านต่อ...

 

Page 1 of 2

ทัวร์เทศกาลแนะนำ : ปีใหม่ 2561

 • NY-N.01 .. เชียงราย-เชียงใหม่-ปาย

  NY-N.01 .. เชียงราย-เชียงใหม่-ปาย

  .. 4 วัน 3 คืน .. โดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี เที่ยวเชียงราย - เชียงใหม่ - ปาย วันแรก : ดอนเมือง - เชียงราย - งานเชียงรายดอกไม้งาม - ดอยตุงวันที่สอง : ภูชี้ฟ้า - วัดร่องขุ่น - ไร่ส้มธนาธร - ดอยอ่างขาง - กาล่าดินเนอร์วันที่สาม :...

 • NY-N.02 .. เชียงใหม่-เชียงราย...ล้านนาคลาสสิค

  NY-N.02 .. เชียงใหม่-เชียงราย...ล้านนาคลาสสิค

  .. 4 วัน 3 คืน .. โดยสายการบินแอร์เอเชีย ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี เที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย...ล้านนาคลาสสิค วันแรก : ดอนเมือง - เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ - สถานีเกษตรหลวงอ่างขางวันที่สอง : บ้านขอบด้ง - น้ำพุร้อนฝาง - วัดท่าตอน...

 • NY-N.03 .. เชียงใหม่-เชียงราย...3 ดอยคลาสสิค

  NY-N.03 .. เชียงใหม่-เชียงราย...3 ดอยคลาสสิค

  .. 4 วัน 3 คืน .. โดยสายการบินนกแอร์ ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี เที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย...3 ดอยคลาสสิค วันแรก : ดอนเมือง - เชียงใหม่ - อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อวันที่สอง : ม่อนแจ่ม - Canopy Walkway -...

 • NY-N.05 .. เชียงใหม่-เชียงราย : ดอยอ่างขาง-ดอยแม่สลอง

  NY-N.05 .. เชียงใหม่-เชียงราย : ดอยอ่างขาง-ดอยแม่สลอง

  .. 5 วัน 2 คืน .. โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี เที่ยวพะเยา - เชียงราย - เชียงใหม่...3 ดอยคลาสสิค วันแรก : กทม. - นครสวรรค์ - เชียงใหม่วันที่สอง : ดอยสุเทพ - Canopy Walkway - ดอยอ่างขาง วันที่สาม :...

 • NY-N.06 .. เชียงใหม่-เชียงราย : ดอยอ่างขาง-แม่สลอง-ภูชี้ฟ้า-กว๊านพะเยา

  NY-N.06 .. เชียงใหม่-เชียงราย : ดอยอ่างขาง-แม่สลอง-ภูชี้ฟ้า-กว๊านพะเยา

  .. 5 วัน 2 คืน .. โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี เที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย : ดอยอ่างขาง - แม่สลอง - ภูชี้ฟ้า - กว๊านพะเยา วันแรก : กทม. - นครสวรรค์ - เชียงใหม่ วันที่สอง : ดอยอ่างขาง - บ้านขอบด้ง -...

 • NY-N.07 .. เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย

  NY-N.07 .. เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย

  .. 5 วัน 2 คืน .. โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี เที่ยวเชียงใหม่ - เเม่ฮ่องสอน - ปาย วันแรก : กทม. - นครสวรรค์ - เชียงใหม่วันที่สอง : ออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - ล่องเรือชมกะเหรี่ยงคอยาว -...

 • NY-N.08 .. น่าน-แพร่

  NY-N.08 .. น่าน-แพร่

  .. 5 วัน 2 คืน .. โดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ทัวร์คุณภาพ ที่พักดี อาหารอร่อย ดูแลลูกค้าดุจวีไอพี เที่ยวน่าน - เเพร่ วันแรก : กทม. - นครสวรรค์ - น่านวันที่สอง : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิวลานดูดาว - บ่อเกลือโบราณ - วัดหนองบัววันที่สาม : พระธาตุแช่แห้ง -...

ทัวร์กรุ๊ปเหมาแนะนำ

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.01 : ภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะพีพี -ภูเก็ตแฟนตาซี

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.01 : ภูเก็ต - อ่าวพังงา - เกาะพีพี -ภูเก็ตแฟนตาซี

  ..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการ fd ไป-กลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยว ภูเก็ต...ไข่มุกอันดามัน วันแรก : อท.อ่าวพังงา – เกาะปันหยี – วัดพระทอง – แหลมพรหมเทพ วันที่สอง : เกาะพีพี – อ่าวลิง – ถ้ำไวกิ้ง – ถ้ำปิเล๊ะ – อ่าวมาหยา –...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.02 : กระบี่

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.02 : กระบี่

  ..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการ  ไป-กลับโดยสายการบินนกแอร์ หรือ แอร์เอเชีย เที่ยว กระบี่...ทะเลอันดามัน วันแรก : อท.ธารโบกขรณี – ถ้ำลอด – ถ้ำผีหัวโต วันที่สอง : อ่าวลิง – อ่าวมาหยา – ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – ถ้ำพระนาง วันที่สาม : วัดถ้ำเสือ –...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.03 : สตูล ทะเลตรัง กระบี่

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.03 : สตูล ทะเลตรัง กระบี่

  ..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการ  ไป-กลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยว อันดามัน...สตูล-ตรัง-กระบี่ วันแรก : ถ้ำภูผาเพชร – พายเรือคยัคคลองลำโลน วันที่สอง : เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า วันที่สาม : ถ้ำเลเขากอบ – สระมรกต – วัดถ้ำเสือ .. พัก...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.04 : สตูล ตะรุเตา

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.04 : สตูล ตะรุเตา

  ..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ วันที่ต้องการ  ไป-กลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยว สตูล...มหัศจรรย์ทะเลสตูล เกาะหลีเป๊ะ วันแรก : อท.ตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ วันที่สอง : เกาะหินซ้อน – เกาะราวี – เกาะจาบัง – เกาะหินงาม...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.05 : กระบี่-ตรัง

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.05 : กระบี่-ตรัง

  ..5 วัน 4 คืน.. เลือกวันเดินทางที่ต้องการ  เดินทางโดยรถโค้ชหรือรถตู้ปรับอากาศวีไอพี เที่ยว ทะเลอันดามัน...กระบี่-ตรัง ประหยัดสุดคุ้ม วันแรก : จุดนัดหมาย – ประจวบฯ – กระบี่ วันที่สอง : ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – ถ้ำพระนาง วันที่สาม : เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.06 : สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.06 : สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย

  ..4 วัน 3 คืน.. เลือกวันเดินทางที่ต้องการ  เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี เที่ยว สุราษฎร์ธานี เมืองร้อยเกาะ...เกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง วันแรก : จุดนัดหมาย – ประจวบฯ – สุราษฎร์ธานี วันที่สอง : สุราษฎร์ธานี – น้ำตกหน้าเมือง – หินตาหินยาย – แหลมฟาน –...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.07 : หมู่เกาะสุรินทร์

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา S.07 : หมู่เกาะสุรินทร์

  ..3 วัน 2 คืน.. เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์ หรือ เลือกวันที่ต้องการ  จองตั๋วบินเอง (แล้วท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี) เที่ยว หมู่เกาะสุรินทร์...ดำน้ำ ชมปะการัง วันแรก : สนามบิน จ.ภูเก็ต – ท่าเรือคุระบุรี – อ่าวเต่า – อ่าวผักกาด...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา NE.01 : ลาว...เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา NE.01 : ลาว...เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

  ..4 วัน 3 คืน.. เลือกวันเดินทางที่ต้องการ ไป-กลับโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยว เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง... มนต์เสน่ห์แห่งเอเชียอาคเนย์ วันแรก : ดอนเมือง – อุดรฯ – หนองคาย – พระธาตุหลวงฯ – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วังเวียง วันที่สอง : ถ้ำจัง –...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา NE.02 : ลาว...เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา NE.02 : ลาว...เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง

  ..6 วัน 5 คืน.. เลือกวันเดินทางที่ต้องการ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี เที่ยว เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง... มนต์เสน่ห์แห่งเอเชียอาคเนย์ วันแรก : จุดนัดหมาย – หนองคาย วันที่สอง : หนองคาย – พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ – อนุสาวรีย์ประตูชัย – วังเวียง วันที่สาม : ถ้ำจัง – นมัสการพระธาตุพูสี...

 • ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา NE.03 : ลาว...จำปาสัก-ปากเซ

  ต.ย.ทัวร์กรุ๊ปเหมา NE.03 : ลาว...จำปาสัก-ปากเซ

  ..5 วัน 4 คืน.. เลือกวันเดินทางที่ต้องการ เดินทางโดยรถโค้ช หรือ รถตู้ปรับอากาศวีไอพี เที่ยว จำปาสัก-ปากเซ...เมืองน้ำตกแห่งลาวใต้ วันแรก : จุดนัดหมาย – อุบลราชธานี วันที่สอง : ด่านช่องเม็ก – แขวงจำปาสัก – ปราสาทหินวัดพู – ปากเซ วันที่สาม : น้ำตกหลี่ผี –...